केवलप्रयोगी अव्यय Kevalprayogi Avyay

केवलप्रयोगी अव्यय Kevalprayogi Avyay

केवलप्रयोगी अव्यय Kevalprayogi Avyay

मनातील भावना व्यक्‍त करणाऱ्या उद्‌गारवाची अविकारी शब्दाला केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.

केवलप्रयोगी अव्ययांचे भावनांवरून प्रकार :

(1) हर्षदर्शक – वा, अहाहा, ओहो, वावा

(2) शोकदर्शक – अरेरे, अगाई, हायहाय, ऊः, हाय, आईग

. (3) आशचर्यदर्शक – अबब, बापरे, अहाहा, अरेच्या, ऑ. ओहो

(4) प्रशंसादर्शक – शाबास, भले, वाहवा, छान, फक्कड, खाशी

(5) संमतिदर्शक – हां, जी, ठीक, अच्छा बराय

(6) विरोधदर्शक – छे, छट, छेछे, च, अंहं

(7) तिरस्कारदर्शक – शीः, धुः, छी, हुइत, छत्‌

(8) संबोधनदर्शक – अग, अरे, ए, अहो, रे, अगा

(9) मौनदर्शक – गप्‌, चिप्‌, चुप्‌, गुपचिप्‌

(10) व्यर्थ उद्गारवाचक अव्यये – जे उद्गारवाचक शब्द भावना किंवा अर्थही व्यक्‍त करीत नाहीत.म्हणजेच वाक्यांत व्यर्थ येत असल्यामुळे त्यांना ‘व्यर्थ उद्गारवाचक अव्यय” असे म्हणतात.

उदा. – म्हणे, बापडा, आपला, बेटे इत्यादी

(1) काल रात्री म्हणे भूकंप झाला.

(2)एवढं बोलूनही तो बापडा गप्प राहीला.

(3) मी आपला शांतराहीलो.

(4) पण काळीज बेटे स्वस्थ राहीना.

पादपूराणार्थक केवलप्रयोगी अव्यये किंवा पालुपदे –

लकब किंवा काही आठवेनासे झाले की काही शब्द उगीचच पुनःपुन्हा येतात. अशा शब्दांना पादपूराणार्थक केवलप्रयोगी अव्यये अथवा पालुपदे म्हणतात. उदा. – बरंका, जळूलं मेलं, आत्ता, कळलं इत्यादी.

Share on:

मी श्री.तुकाराम गायकर. मी व्यवसायाने प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या या ब्लॉग वेबसाईटवर आपल्याला मराठीत निबंध, भाषणे,कविता रसग्रहण,पुस्तक परिक्षण, विविध विषयांवर लेख इत्यादीं शैक्षणिक साहित्य मिळेल.आपण माझ्या ब्लॉगला भेट दिली.आपले मनःपूर्वक आभार !

Leave a Comment